O nas

Fundacja „Dbamy o Zabytki” powstała z pasji osób, które pragną rozpowszechniać wiedzę na temat zabytków i dziedzictwa kulturowego Polski.

Poprzez działalność chcemy służyć podnoszeniu świadomości dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych jak wielkim darem jest wielowiekowa tradycja i przeszłość historyczna związana z Państwem Polskim.

Fundacja „Dbamy o Zabytki” swoją Misję realizuje poprzez:

  •  wspieranie wszelkich działań na rzecz renowacji zabytków
  • propagowanie wiedzy na temat polskiej spuścizny narodowej

Drogą do powyższych celów jest opracowywanie przez nas dokumentacji inżynieryjno-budowlanej i konserwatorskiej, inwentaryzacje obiektów, techniczne projekty i zabezpieczenia poprzez współpracę z osobami fizycznymi i podmiotami prawnymi, jak również organizowanie przez nas wycieczek historycznych, konferencji i sympozjów.

Fundacja „Dbamy o Zabytki” przekazuje wiedzę historyczną na terenie Polski, aspirując jednocześnie do bycia ambasadorem kultury polskiej i dziedzictwa narodowego w innych krajach.

Z poważaniem

Prezes Zarządu Fundacji „Dbamy o Zabytki”